Публічний договір про надання інформаційно-консультаційних послуг

Фізична особа-підприємець Дюг Дмитро Анатолійович дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця 22040000000016824, зареєстрований і чинний відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України (далі - "Виконавець") пропонує необмеженому колу фізичних осіб (далі - "Користувач") отримати послуги, передбачені цим Договором.

Цей Договір є публічним, відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, і його умови однакові для всіх користувачів. Договір вважається укладеним у Відповідно до ст. 642 ЦКУ з моменту вчинення дій, передбачених п. 5.3 Договору і набуває сили договору приєднання (ст. 634 ЦКУ), що означає повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов договору без будь-яких винятків і / або обмежень (акцепт), для чого Виконавець публікує цей Договір про наступне.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ.

Послуги - набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Програмами Курсів, які є невід'ємною частиною цього Договору.

Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресований необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства Україна, укласти цей Договір на певних умовах.

Сайт Виконавця - вебсторінка в мережі Інтернет за адресою: https://www.fooror.com/  яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору і Програми відповідного Курсу.

Користувач - фізична особа, із необхідним обсягом цивільної правоздатності, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.

Сторони - Виконавець та Користувач.

Курс - виражений у формі консультації (майстер-клас, тренінг або дистанційна консультація) або аудіовізуального твору (вебінар або онлайн-тренінг або дистанційна консультація), комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до предмета, а також вироблення визначених навичок в досліджуваній галузі діяльності.

Програма Курсу - детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:
Назва, предмет і зміст Курсу;
Кількість годин і / або розклад (графік) Курсу;
Вартість Курсу; 
Порядок оплати й т.д.Відтворення (завантаження) - така форма доступу Користувача до Курсу, при якому, здійснюється створення копії Курсу в електронній (цифровій) формі зі збереженням у пам'яті Пристроїв Користувача або без такого.

Пристрій - означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) і / або інше пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатне здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарне, так і переносне (включаючи, але не обмежуючись ними: настільні комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони, смартфони, КПК, і ін.), яке має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

Згідно з цим Договором Виконавець надає послуги консультування з питань інформатизації згідно з курсом який обраний на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість Курсу, який їм купується.

Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тем, формат, кількість навчальних годин або графік занять т.д.) Курсу навчання (тренінгу) узгоджується Сторонами в Програмі курсу навчання (тренінгу), яка розміщується на Сайті Виконавця або уточнюється додатково до початку надання Послуг шляхом направлення відповідної інформації Користувачеві.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

Загальна вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором становить загальну суму сплачених Користувачем Курсів.

Вартість конкретного Курсу визначається Виконавцем в Програмі Курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця за адресою: https://www.fooror.com/, або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою онлайн оплати на сайті(Apple/Google pay).

Розмір оплати встановлюється за весь термін проходження Курсу і не може змінюватися.

Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за навчання, якщо Користувач відмовився від Послуг за власним бажанням.

У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця - Виконавець повертає кошти тільки за ті заняття Курсу, що не були проведені Виконавцем. Проведені заняття Курсу в такому випадку не компенсуються. Кожен такий випадок розглядається окремо й відповідно саме до обраного Користувачем Курсу серед інших із розміщених на сайті курсів Виконавцем, враховуючи специфіку\формат кожної навчальної програми, для забезпечення правильного відсоткового розрахунку й суми повернення за не проведені заняття.

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

Консультаційні послуги надаються у вигляді консультацій (майстер-класів, тренінгу або дистанційної консультації) або у формі дистанційного відтворення Курсу на Пристрої Користувача (записи або прямої трансляції), відповідно до навчального плану і за розкладом (графіком) занять, розроблених Виконавцем і містяться в Програмі Курсу, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця.

Термін (графік) навчання визначається відповідно до Програми Курсу.Акцептом даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості відповідного Курсу і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

Порядок акцепту:
Користувач вибирає Курс на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.

Після вибору необхідного Курсу (-ів) Користувач оформляє заявку на консультацію або зв'язується з Виконавцем за вказаним контактним номером телефону на сайті Виконавця для реєстрації на курс, після чого Виконавець відправляє Користувачеві реквізити для оплати обраного Курсу в відділенні банку або в онлайн банкінгу через запропоновані Виконавцем сервіси онлайн платіжних систем(WayForPay,Fondy).

Користувач проводить розрахунок на наступних умовах: Не менше 300. грн. до початку проходження курсу (авансовий платіж для бронювання місця в групі, входить до оплати курсу).

Не менше 40% від загальної вартості робіт за обраним пакетом навчання до першого заняття (надання доступу до першої консультації).

Остаточний розрахунок не пізніше заданої дати оплати менеджером, у разі розтермінування від Виконавця.

У випадку несплати або відмови оплати за навчальний курс Користувачем - авансовий платіж для бронювання місця в групі за собою не повертається й утримується Виконавцем. Якщо Курс надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Курсу Користувач отримує посилання для доступу до цього Курсу, яка буде надіслана на електронну адресу, вказану Користувачем при покупці Курсу і / або отримує контакт в засобі дистанційного зв'язку (наприклад Instagram, Viber, Telegram, Zoom) для проходження дистанційній консультації в зазначений Виконавцем час.

З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима, та повернення сплачених грошей при односторонньому розірванні договору неможливо.

Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації і виконання всієї програми, передбачених у відповідній Програмі Курсу.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ.

Виконавець зобов'язується:
Своєчасно повідомляти Користувача про зміни Регламенту, включаючи всі додатками до нього, і / або цього Договору шляхом розміщення на веб сайті або особистого інформування.

Надавати Користувачу консультаційні послуги в обсязі відповідно за цим Договором та відповідної Програми Курсу.

Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.

Розробити навчальний план, організувати проведення занять.

При необхідності забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами та літературою.

Видати електронний сертифікат про закінчення Курсу навчання у разі його повного проходження Користувачем. За власним бажанням, Користувач має право самостійно роздрукувати такий сертифікат.

Виконавець має право:
Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим договором. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором та відповідної Програми Курсу.

Скасовувати, переривати або переносити будь-які Курси, повідомивши Користувача не менш як за 4 години (у разі непередбачених форс-мажор обставин). В такому випадку буде назначена нова дата початку Курсу, після усунення причин форс-мажор обставин із повним збереженням коштів Користувачів, та без зміни вартості. У випадку скасування Курсу без можливості повторного проведення,перенесення початку навчання вже після усунення форс-мажор обставин, Користувачам компенсується вартість у зв’язку із неможливістю надати послуги Виконавцем.

Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі проходження Курсу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.Залучати до надання послуг третіх осіб.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

Користувач зобов'язується: Сумлінно навчатися за програмою, відвідувати теоретичні та практичні заняття, які не пропускати без поважних причин.

Виконувати домашні завдання в рамках проходження Курсу, відповідно до вказівок Виконавця та / або його представників, і в терміни зазначені ними.

Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором та Програмою Курсу.

Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг.Утриматися в процесі проходження Курсу від дій, які:
Можуть перешкоджати іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам приймати участь у Курсі і отримувати інформацію в процесі проведення Курсу.

Можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться Курс.

Порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів і / або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.

Принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

Проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання матеріалів Курсу або без такої.У разі, якщо це передбачено Програмою Курсу - здати підсумковий внутрішній тест (Іспит).

Утриматися від копіювання та / або поширення матеріалів Курсу третім особам.

Користувач має право:
Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Курсу.

За умови успішного проходження курсу навчання, тобто виконання не менше 80% навчальної програми, та складання підтверджуючого іспиту по завершенню Курсу - отримати Сертифікат про його закінчення.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

У максимально дозволеної законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язані:
з доступом Користувача до Послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання;
з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним ставленням;
з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації.

Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.

Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем, отриманих в результаті прослуховування / перегляду Курсів, знань і навичок, не можуть бути пред'явлені Виконавцю. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежать на Користувачеві.

Користувач повністю, безумовно і беззастережно приймаючи умови Публічної оферти даного Договору і Програми відповідного Курсу погоджується, що будь-який ризик, пов'язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсною.

Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем п. 6.1.3 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір.

У разі порушення Користувачем п. 6.2. цього Договору та використання матеріалів курсу не в особистих цілях, поширення матеріалів Курсу в будь-який спосіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачеві доступ до Курсу і / або сайту, без повернення сплачених Користувачем за Курс грошових коштів.

ФОРС-МАЖОР.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликано обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що робить неможливим виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).Форс-мажор застосовується і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі документи, щодо засвідчення Форс-мажор факту.З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Публічного договору/ або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Публічної Оферти.

Договір набуває чинності з моменту внесення Користувачем оплати за навчання і втрачає свою юридичну силу через 3 місяці після проходження останнього фінального заняття курсу.

ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

Дія цього Договору припиняється:
За згодою сторін;
Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку із прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

У випадках порушення Користувачем умов, передбачених у п. 7 справжньої угоди.В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

Дія договору припиняється у разі відмови більшості учасників групи від проходження Курсу, разом з якою Користувач проходить даний Курс, як альтернативне переукладання угоди відбувається із проходженням курсу в наступній групі при повторному(додатковому) наборі

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державної реєстрації; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у галузі бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивних причин збору відповідних даних.Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.Користувач може детальніше ознайомитись із політикою конфіденційності стосовно обробки персональних даних на сайті Виконавця або за посиланням: https://www.fooror.com/privacy-policy

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну і відкличну ліцензію на використання Послуг та будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі Курсу або на Сайті. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач можна використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.

Користувач погоджується створити і використовувати тільки один акаунт і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.Разом з матеріалами, які створюються в процесі проходження Курсу, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, невиключну, міжнародну ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне поширення і відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях.

Дана умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Користувача, наприклад за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Виконавця, вони не відповідають Договору.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Сторони встановили, що будь-які суперечки і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.Місцем укладення такої угоди і місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце реєстрації Виконавця.

Акцептуючи дану Оферту, Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даними Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться в виключної компетенції судів України.

Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як ті, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

ДОДАТКОВІ УМОВИ.

Весь обмін інформацією за цим Договором, включаючи виставлення рахунків на оплату, надання Актів, надання повідомлень з питань зміни / припинення справжнього Договору і т.д., здійснюється шляхом обміну електронними повідомленнями за адресою Виконавця або шляхом особистого листування менеджера компанії з Користувачем.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

ФОП Дюг Дмитро Анатолійович
Код ЄДРПОУ 3462104356
Банк одержувача Акціонерне товариство УНІВЕРСАЛ БАНК
Р/р IBAN: №UA883220010000026007310049652 
Email: info@fooror.com
Se: https://www.fooror.com/